Lp. Nazwa komisji stałej Miejsce i data posiedzenia Tematyka posiedzenia
1. Komisja Oświaty, Kultury
i Kultury Fizycznej

Starostwo Powiatowe w Słupcy
sala „Herbowa”

24.01.2022 r.,
godz. 800

 1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
  na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
  i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki
  za rok 2021.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2022.
2.

Komisja Zdrowia
i Spraw Społecznych

Starostwo Powiatowe
w Słupcy
sala „Herbowa”

24.01.2022 r.
godz. 1330

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r.
  do dnia 31 grudnia 2022 r. projektu współfinansowanego
  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2022.
3. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

Starostwo Powiatowe
w Słupcy
sala „Herbowa”

25.01.2022 r.
godz. 1300

 1. Sprawozdanie Starosty Słupeckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2021.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2022.
4. Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji

Starostwo Powiatowe
w Słupcy
sala „Herbowa”

26.01.2022 r.
godz. 1400

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 2. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
  na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
  i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki
  za rok 2021.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2022.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2022 – 2035.
 5. Zapoznanie się z wystąpieniem pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu po przeprowadzonej kontroli gospodarki finansowej obejmującej okres od 01.01.2019 r.
  do 31.12.2019 r.
5.

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego

Starostwo Powiatowe
w Słupcy
sala „Herbowa”

27.01.2022 r.
godz. 1400