Lp. Nazwa komisji stałej Miejsce i data posiedzenia Tematyka posiedzenia
1.

Komisja Oświaty, Kultury
i Kultury Fizycznej oraz Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Starostwo Powiatowe w Słupcy

sala „Herbowa”
26.09.2022 r., godz. 830

 1. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2022 roku.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2022.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Słupeckiego.
2. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

Starostwo Powiatowe w Słupcy

sala Zarządu
28.09.2022 r.
godz. 1100

 1. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa znajdujących się na terenie powiatu słupeckiego.
 2. Sprawozdanie roczne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych na terenie powiatu słupeckiego.
 3. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2022 roku.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2022.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Słupeckiego.
3. Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego
i Promocji

Starostwo Powiatowe w Słupcy

sala Zarządu
28.09.2022 r.
godz. 1400

 1. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2022 roku.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2022.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu Słupeckiego na lata 2022 — 2035.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Słupeckiego.
4. Komisja Rewizyjna

Starostwo Powiatowe w Słupcy

sala Zarządu
28.09.2022 r.
godz. 1400

 1. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2022 roku.
5.

Sesja Rady Powiatu
Słupeckiego

Starostwo Powiatowe w Słupcy

sala „Herbowa” 29.09.2022 r.
godz. 1300