Pamięć żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia uczcił dziś (01.03.) starosta Jacek Bartkowiak wspólnie z mjr Tadeuszem Janasem, przewodniczącym Powiatowej Rady Kombatantów przy Staroście Słupeckim. Obaj złożyli symboliczną wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Wolności na słupeckim rynku.
 
1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, polskie święto państwowe, ustanowione przez Sejm RP w 2011 roku. Niezłomni, jak zamiennie nazywani są partyzanci, którzy walczyli z sowietyzacją Polski, wywodzili się również z terenu naszego powiatu. Najbardziej znanym jest Stefan Półrul, podporucznik Marynarki Wojennej urodzony w Korwinie, członek Polskiej Organizacji Podziemnej „Wolność”, który został zamordowany przez funkcjonariuszy Informacji Wojskowej w 1953 roku.
 
Z inicjatywy OSP Korwin na ścianie budynku Szkoły Podstawowej w Młodojewie odsłonięto dziś tablicę poświęconą pamięci podporucznika Półrula, który za swoją niezłomną postawę zapłacił najwyższą cenę. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele samorządu powiatowego i Gminy Słupca: starosta Jacek Bartkowiak, wójt Grażyna Kazuś i radny powiatu Bogdan Kukulski. Środowisko kombatantów reprezentował mjr Tadeusz Janas, były więzień Jaworzna i działacz niepodległościowy. Obecni byli również przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej z Wojciechem Chałupką, Naczelnikiem Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Poznaniu, a także rodzina Stefana Półrula oraz mieszkańcy Korwina skąd pochodził marynarz.
 
Uroczystości odsłonięcia tablicy towarzyszyła wystawa prac rysunku i malarstwa uczniów szkoły, zatytułowana „Żołnierze Wyklęci”. Najlepsze z nich zostały nagrodzone podczas kameralnej akademii zorganizowanej dzięki dyrektor SP Anecie Sompolskiej. Część artystyczna i miniwykład historyczny Anny Hekert z poznańskiego IPN (z pochodzenia słupczanki), dopełniły całości wydarzenia.
 
Uroczystość zakończyła się chwilą modlitwy i zadumy na cmentarzu parafialnym w Młodojewie, gdzie spoczywa podporucznik Stefan Półrul.