I miejsce w konkursie „Z EKOlogią nam po drodze” zdobył Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie.
 
Konkurs zorganizowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Młodzieżowego Kongresu Klimatycznego. Zadaniem uczestników było stworzenie filmu – wirtualnego przewodnika po naszym regionie. Pięknych fragmentów przyrody w naszej okolicy nie brakuje, dlatego pewną trudnością okazał się dobór i pokazanie atrakcji stanowiących dziedzictwo historyczne, krajobrazowe, kulturowe (zgodnie z regulaminem filmik powinien być maksymalnie 10 minutowy). Zespół konkursowy pokazał nie tylko gminę Zagórów ale odwiedził także Pyzdry, Ląd, Ciążeń, wydmy pod Pietrzykowem…
 
Szkoła otrzymała 15 000 złotych do wydatkowania na działalność proekologiczną .
 
Zespół konkursowy ZSOiZ w Zagórowie – Julia Jasińska (klasa 3LO), Ewa Kuczmaszewska (klasa 3LO), Jakub Drzewiecki (klasa 3T) i Adam Kędziora, pracował pod opieką Iwony Wilczyńskiej-Kałużnej.