Sesja odbędzie się w dniu  6 maja  2024 roku (poniedziałek) o godzinie 1000 w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20.

Porządek  obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych poprzedzone wręczeniem radnym zaświadczeń o wyborze.
  3. Stwierdzenie kworum.
  4. Wybór komisji skrutacyjnej.
  5. Wybór Przewodniczącego Rady.
  6. Uchwalenie dalszego porządku obrad.
  7. Zakończenie sesji Rady.