Słupca, dnia 10.08.2022 r.

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU: 

„Akademia kompetencji zawodowych w powiecie Słupeckim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

We wzorze  oświadczenia uczestników projektu w punkcie 1 wprowadzona została poprawna nazwa administratora danych osobowych w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 2014-2020 tj.

Województwo Wielkopolskie z siedzibą przy al. Niepodległości 34, 61-714.  
   Projekt: „ Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Słupeckim”