Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie przy współpracy z Zespołem Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie realizuje IV edycję eventu edukacyjnego „Noc Zawodowców”.

Uczestnicy w interaktywny i innowacyjny sposób zapoznają się z zawodami przyszłości, zawodami istotnymi na współczesnym rynku pracy,  z możliwościami kształcenia w zawodach w subregionie konińskim. Zaplanowano szereg atrakcji związanych z rozwojem zawodowym w kontekście ekologii  i nowych technologii. Uczestnicy odbędą wizyty studyjne w nowoczesnych konińskich przedsiębiorstwach! Dodatkowo będą mogli skorzystać z doradztwa edukacyjno – zawodowego w nowoczesnej przystępnej formie oraz wziąć udział w konkursach z cennymi nagrodami!

Hasło edycji: „Hybrydowo – Zawodowo!”

Termin: 1 października 2021 r. ; godziny: 17.00 – 20.00

Miejsce: Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie ul. Budowlanych 6

Udział w wydarzeniu i jego częściach jest bezpłatny!!!

? ????????? ??ę??? ??????:

 1. Wizyty i prezentacje zawodów oraz wymagań rynku pracy w nowoczesnych konińskich przedsiębiorstwach:
 • w spalarni śmieci Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie
 • warsztaty dla monterów urządzeń OZE – firma Electric w Koninie w laboratorium na terenie Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Koninie

Dzięki Miejskiemu Zakładowi Komunikacji w Koninie, który realizuje ekologiczny transport publiczny – uczestnicy wizyt i wycieczek zawodoznawczych dotrą na miejsca w pełni elektrycznym autokarem. W trakcie podróży spotkania z przedstawicielami zawodów i profesji istotnych dla rynku pracy oraz quizy z nagrodami. 

 1. Pierwszy międzyszkolny Konkurs „Koło Fortuny Zawodowców”, w którym uczestnicy szkół subregionu rywalizując między sobą poznają zawody i kompetencje przyszłości. 
 2. Warsztaty dla młodzieży druku 3D z czekolady przygotowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie.
 3. Stoisko informacyjne Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie nt. Funduszy Europejskich, oferta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Koninie – Spotkania informacyjne dla młodzieży: „Jakie możliwości rozwoju zawodowego dają fundusze unijne młodym ludziom?”; FE na podnoszenie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych.
 4. Prelekcja w trakcie części konferencyjnej nt. Fundusze Europejskie i oferty Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Koninie.
 5. Warsztaty „Programowanie Robotów” przygotowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli  w Koninie i Bibliotekę Pedagogiczną w Koninie.
 6. Liczne Prezentacje zawodów, kierunków kształcenia branżowego i technicznego prowadzone przez szkoły subregionu konińskiego oraz przedsiębiorców. 
 7. Zawody jakich mało…” – emisja serii filmów o zawodach oraz filmów z ofertą szkół kształcących technicznie i branżowo w subregionie konińskim.
 8. Dyżur doradców zawodowych – jak co roku do dyspozycji uczestników: uczniów i rodziców będą doradcy zawodowi, którzy w spotkaniach indywidualnych służą wsparciem uczniom w planowaniu drogi edukacyjnej i zawodowej.

9.   Dla wszystkich zainteresowanych, którzy nie mogą uczestniczyć w Wydarzeniu osobiście „Noc zawodowców Edycja 4.0” będzie streamingowana na Facebook CWRKDiZ w Koninie.