Sesja  odbędzie się w dniu  1 lipca 2024 roku (poniedziałek) o godzinie 830 w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20.

 

Porządek  obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Wybór komisji skrutacyjnej.
  5. Wybór członka Zarządu Powiatu Słupeckiego.
  6. Zakończenie obrad.