W Starostwie Powiatowym w Słupcy odbyło się dziś (26.07.) uroczyste pożegnanie, odchodzącego na emeryturę, kierownika Wydziału Architektury i Budownictwa Jacka Dranikowskiego.
Wieloletniego szefa wydziału żegnali współpracownicy oraz starostowie: Jacek Bartkowiak i Czesław Dykszak.

Jacek Dranikowski karierę zawodową rozpoczął w 1981 r. jako inżynier budownictwa z czasem obejmując kolejne stanowiska: majstra, kierownika budowy, kierownika zespołu budów, głównego specjalisty ds. realizacji produkcji i głównego specjalisty przygotowania produkcji.

Od 01 kwietnia 1996 r. związany z administracją, początkowo jako starszy inspektor rejonowy w Urzędzie Rejonowym w Słupcy, a od 01 stycznia 1999 r. po reformie samorządowej, jako Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. W 2001 roku objął kierownictwo Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Słupcy, gdzie pracował do dzisiaj.

Emerytura nie oznacza jednak końca aktywności Jacka Dranikowskiego. Planuje on bowiem w dalszym ciągu realizować się zawodowo w zakresie projektowania konstrukcji budowlanych, ale już w ramach własnej działalności gospodarczej.

Życzymy wielu sukcesów i satysfakcji z realizacji postawionych celów.