Podczas dzisiejszej (25.08.) sesji Rady Powiatu Słupeckiego, podziękowania za wieloletnią pracę otrzymał, odchodzący na emeryturę, Józef Ziemniarski, kierownik Powiatowej Inspekcji Weternaryjnej w Słupcy. W latach 1998 – 2002 i 2002 – 2006 sprawował mandat radnego powiatowego. W imieniu Zarządu Powiatu życzenia złożył starosta Jacek Bartkowiak oraz wicestarosta Czesław Dykszak.