Pracowała ze wszystkimi starostami powiatu słupeckiego od 1999 roku, czyli od momentu, kiedy reforma samorządowa przywróciła podział na jednostki samorządu terytorialnego II stopnia.
Prowadziła obsługę sekretariatu włodarzy powiatu i sprawy związane z obsługą klientów. Zawsze skoncentrowana, profesjonalna i oddana pracy.
Pani Kazimiera Stefańska odchodzi na zasłużoną emeryturę po półwieczu pracy zawodowej i 21 latach na stanowisku sekretarki w starostwie powiatowym. Dziś (10.02.2021 r.) w podniosłej atmosferze żegnana była przez starostę Jacka Bartkowiaka i wicestarostę Czesława Dykszaka oraz liczne grono pracowników urzędu. Odśpiewano „sto lat”, były kwiaty i ciepłe słowa uznania oraz podziękowania za wieloletnią pracę. Wielu uroniło łzę, bo Pani Kazia była i jest symbolem nie tylko sumienności i zaangażowania, ale także serdeczności, wyrozumiałości i empatii. Aby uhonorować odejście na emeryturę wieloletniej pracownicy, władze powiatu słupeckiego zaprosiły wszystkich starostów, którzy na przestrzeni dwóch ostatnich dekad pełnili swoje funkcje. Gwałtowny atak zimy uniemożliwił jednak byłym włodarzom dotarcie na uroczystość. Słowa uznania i podziękowania w imieniu wszystkich, również nieobecnych, złożył starosta Jacek Bartkowiak.