Jubileusz 60-lecia świętowało dziś (19.03.) Koło Gospodyń Wiejskich w Powidzu.
 
Jest to jedna ze starszych kobiecych organizacji społecznych w powiecie słupeckim, której działalność koncentruje się na kultywowaniu miejscowej tradycji i kultury, a także samorozwoju i podtrzymywaniu więzi w środowisku lokalnym.
 
Życzenia i gratulacje z okazji sześciu dekad działalności złożył jubilatkom wicestarosta Czesław Dykszak, który wręczył przy okazji okolicznościowy list w imieniu Zarządu Powiatu Słupeckiego.