Zespół Szkół Zawodowych w Słupcy i Akademia Nauk Stosowanych w Koninie będą współpracować w zakresie dostępu uczniów „zawodówki” do bazy akademickiej konińskiej uczelni. Porozumienie w tej sprawie podpisali w środę (26.10.) rektor ANS dr hab. Artur Zimny oraz Stanisław Marek Kłaniecki, dyrektor ZSZ.

Porozumienie zakłada uruchomienie klasy akademickiej o profilu mechanika pojazdów samochodowych. Najzdolniejsi uczniowie będą mogli uczestniczyć m.in. w wykładach, prelekcjach, prezentacjach, pracach studenckich kół naukowych, a także w okolicznościowych uroczystościach jak Drzwi Otwarte, Dni Kariery czy Targi Edukacyjne. Szczegółowe zapisy umowy regulują także możliwość udziału uczniów ZSZ w zajęciach kierunkowych na uczelni.

Absolwenci klasy akademickiej, którzy będą ubiegać się o przyjęcie na ANS w Koninie na studia pierwszego stopnia, otrzymają dodatkowo 30 punktów rankingowych.