Słupecka stacja kolejowa znalazła się na liście podstawowej spośród 173 lokalizacji w Polsce, w których remontowane będą perony. Dzięki temu mieszkańcy powiatu słupeckiego zyskają dogodne dojście do peronu i lepsze warunki oczekiwania na podróż.

Dziś (12.08.) przy słupeckim dworcu podpisana została umowa na przebudowę peronów oraz przejścia podziemnego. Inwestycję, której koszt wyniesie 13,5 mln zł zrealizuje Przedsiębiorstwo Budownictwa Kolejowego i Inżynieryjnego „INFRAKOL”. Zakres robót obejmuje wydłużenie i podwyższenie peronów, przebudowę przejścia podziemnego, pojawią się także windy umożliwiające przemieszczanie się osobom z niepełnosprawnościami. Ponadto zainstalowane zostanie oświetlenie LED zapewniające łatwe korzystanie z podróży po zmroku. Przewidziano też nowe wiaty, ławki i tzw. „spoczniki”.

Pieniądze na inwestycję pochodzą z „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”, którego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, promowanie ekologicznych środków transportu oraz wspieranie polskiej gospodarki.

W podpisaniu dokumentu wzięli udział  Arnold Bresch Członek Zarządu – dyrektor ds. realizacji inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zastępca dyrektora Zakładów Linii Kolejowych w Poznaniu Remigiusz Olejnik, przedstawiciel wykonawcy Jan Paruch prezes Przedsiębiorstwa Budownictwa Kolejowego i Inżynieryjnego „INFRAKOL”. Powiat Słupecki reprezentował wicestarosta Czesław Dykszak oraz radny powiatu Bogdan Kukulski.