Budynek po dawnej szkole specjalnej przy ul. Plac Szkolny 14 ponownie zostanie wystawiony na sprzedaż. Pierwsze próba zbycia nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego podjęta w listopadzie ub. roku nie przyniosła oczekiwanego rezultatu. Zarząd Powiatu Słupeckiego przyjął na jednym z ostatnich posiedzeń uchwałę o ogłoszeniu II przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się 27 kwietnia br.

4-kondygnacyjna budowla stoi opuszczona od kilkunastu lat i wymaga kapitalnego remontu. Część główna obiektu została wybudowana w roku 1920, obecnie brak w nim elementów wewnętrznych oraz podstawowych instalacji.

Nieruchomość położona jest w środkowej części miasta i ograniczona od strony północnej i zachodniej drogami gminnymi. Z pozostałych stron działkę o pow. 0,2198 ha otacza zabudowa usługowo-handlowa. Wejście do budynku znajduje się od ulicy Plac Szkolny, natomiast dojazd do utwardzonego parkingu znajduje się od strony ulicy Ratajczaka. Działka jest uzbrojona w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz cieplik. Teren jest w pełni zagospodarowany, nieogrodzony.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren zabudowy przeznaczony jest pod działalność usługową, w tym również usługi publiczne.

Cena wywoławcza w postępowaniu wynosi 1 045 500,00 zł, a wadium 52 275,00 zł.

INFORMACJA O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Słupeckiego informuje, że dnia 27 kwietnia 2022 r. odbędzie się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego położonej w mieście Słupca.

Nieruchomość o numerze działki 992/2 o powierzchni 0.2198 ha, księga wieczysta nr KN1S/00041143/1, której cena wywoławcza wynosi 1 045 500,00 zł, a wadium 52 275,00 zł.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została umieszczona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Słupcy oraz Urzędu Miasta w Słupcy, a także stronie BIP Starostwa Powiatowego w Słupcy. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu został zamieszony w prasie ogólnokrajowej – Dziennik Gazeta Prawna.

Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Słupcy (wejście D, pokój nr 4) lub pod numerem tel. 63 275 86 19.