W sali herbowej starostwa doszło wczoraj (09.05.) do podpisania umów i wręczenia symbolicznych czeków na remonty dróg powiatowych.

Uroczystość odbyła się w obecności Ministra, z-cy Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Zbigniewa Hoffmanna – posła na Sejm RP oraz Anety Niestrawskiej – I Wicewojewody Wielkopolskiej, która przekazała staroście Jackowi Bartkowiakowi czek na ponad 5 milionów złotych. Pieniądze przeznaczone będą na remonty trzech odcinków dróg:
Lipnica – Kosewo
– Sierakowo – Słomczyce – Piotrowice
– Mieczownica

Oprócz tego wójt gminy Powidz Jakub Gwit podpisał umowę na dofinansowanie budowy oczyszczalni w Ługach, a Mateusz Wojciechowski – wójt gminy Ostrowite na remont ul. Jeziornej i remont drogi w Przecławiu.