Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Wielkopolski otrzymały wczoraj (14.03.) promesy na zakup średnich i ciężkich pojazdów ratowniczo-gaśniczych. Wśród beneficjentów jest również OSP Strzałkowo.

Uroczyste wręczenie promes odbyło się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele rządu, parlamentarzyści, władze wojewódzkie, powiatowe i gminne, a także przedstawiciele państwowej i ochotniczych straży pożarnych.

Dokument o zapewnieniu współfinansowania pojazdów bojowych wręczyli:

  • Zbigniew Hoffmann- Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
  • Ryszard Bartosik – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • Parlamentarzyści – Witold Czarnecki, Zbigniew Dolata, Leszek Galemba,
  • Aneta Niestrawska – wicewojewoda wielkopolski,
  • nadbryg. Dariusz Matczak – Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

Promesy na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych otrzymało 14 jednostek OSP z powiatów: gnieźnieńskiego, kolskiego, konińskiego, słupeckiego, średzkiego, śremskiego, tureckiego i wrzesińskiego. W powiecie słupeckim beneficjentem rządowego programu wsparcia będzie OSP Strzałkowo, która doposażona zostanie w średni wóz ratowniczo-gaśniczy.

W uroczystości wzięli udział starostowie powiatu słupeckiego, Jacek Bartkowiak i Czesław Dykszak.