W ubiegły piątek (19.03.) w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyło się uroczyste wręczenie symbolicznych czeków na wsparcie domów pomocy społecznej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Dla DPS-ów z powiatu słupeckiego przeznaczono kwotę 161 858,16 zł. Podczas uroczystości starostę reprezentował Artur Cygan, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie.
Przyznane fundusze zostaną przeznaczone między innymi na bieżącą działalność oraz na dalsze zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez jednostki.
Na zdj. Czesław Dykszak, wicestarosta powiatu słupeckiego i Artur Cygan, dyrektor DPS Strzałkowo.