Stan przygotowań do letniego sezonu wypoczynkowego omawiała na wczorajszym (28.06.) posiedzeniu Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Słupeckim.

Raporty służb wskazują na pełną gotowość do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku zarówno mieszkańcom jak i przyjezdnym odwiedzającym powiat w okresie wakacji. Spokój i ład na terenach rekreacyjnych oraz na akwenach wodnych, a także zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym omawiali przedstawiciele policji mł. insp. Jan Rabiej, z-ca Komendanta Powiatowego KPP i kom. Wojciech Kujawa, Naczelnik Wydziału Prewencji słupeckiej policji.

Podczas wakacji, na terenie powiatu prowadzone będą inwestycje drogowe, na które uwagę zwracał dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, Michał Klotschke. Spowoduje to, w niektórych miejscach zmianę organizacji ruchu i oznakowania. Stan kąpielisk, ośrodków wypoczynkowych oraz obiektów handlu żywnością zreferował szef Sanepidu, Zygmunt Jasiński, natomiast kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Słupcy – Małgorzata Modrzejewska, zapoznała członków komisji z informacją dotyczącą usuwania i przechowywania jednostek pływających na akwenach powiatu.