W dniu 07.05.2020r. obradowała, nowo powołana Komisja    Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.  Zgodnie z zarządzeniem  nr 47/2020 Starosty Słupeckiego Jacka Bartkowiaka z dnia 22 kwietnia 2020 r., komisja jest organem doradczym w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, w której skład wchodzą:

1)         Przewodniczący Komisji – Andrzej Grzeszczak – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Słupcy – Kierownik Wydziału Spraw Społecznych.

2)         Zastępca Przewodniczącego Komisji – Weronika Stolarska – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Słupcy – Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych.

3)         Członek Komisji – Małgorzata Modrzejewska – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Słupcy –– Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  i Leśnictwa.

4)         Członek Komisji – asp. szt. Wojciech Król – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Słupcy – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, oraz w zastępstwie asp. szt. Adam Szymaszek.

5)         Członek Komisji – st. bryg. mgr inż. Rafał Chmiel – przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Słupcy – Komendant Powiatowy PSP w Słupcy, oraz w zastępstwie st. kpt. Mgr Sławomir Gołębiak – Dowódca JRG.

6)         Członek Komisji – Michał Klotschke – przedstawiciel  Powiatowego Zarządu Dróg

w Słupcy – Dyrektor PZD w Słupcy.

7)         Członek Komisji – Daniel Łuczak – przedstawiciel SP ZOZ Słupca – Ratownik medyczny.

Tematami poruszanymi podczas obrad były miedzy innymi: uruchomienie na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg, serwisu publikującego komunikaty o zmianach organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych, konieczność oczyszczenia pobocza przy wjedzie do Zagórowa (od strony Lądu). Pojawił się także temat, niemożności wycinki drzew ze względów przepisów ochrony środowiska, w ciągu drogi Jaroszyn – Wierzbno. Komisja stwierdziła konieczność doznakowania, przebudowanej ulicy Sikorskiego w Słupcy. Członkowie, przychylili się do prośby złożonej przez przedstawiciela pogotowia ratunkowego, dotyczącej przekazania wykazu nowych dróg i ulic, które nie są wykazane na aktualnie posiadanych przez tą instytucje mapach. Zwrócono uwagę na konieczność poprawy stanu dróg powiatu pleszewskiego oraz wrzesińskiego, znajdujących się na granicy z powiatem słupeckim oraz poprawy widoczności przy ulicy Strzałkowskiej w Powidzu (wyjazdy z dróg nr 30 i 48).