Starosta słupecki Jacek Bartkowiak uczestniczył dziś (26.05) w konferencji poświęconej projektowi Samorząd 3.0 – Rozwój bez barier, która odbyła się w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Spotkanie odbyło się z inicjatywy ministra Michała Cieślaka, odpowiedzialnego w rządzie za rozwój samorządów.

Projekt Samorząd 3.0., który jest obecnie szeroko konsultowany z przedstawicielami JST, dotyczy identyfikacji barier w rozwoju samorządów. Jego celem jest zmiana przepisów prawnych, która wyeliminuje ograniczenia krępujące jednostki samorządu, aby mogły jeszcze bardziej się rozwijać. Zgodnie z założeniami ministra, propozycje powinny być ukierunkowane na ułatwienie realizacji inwestycji rozwojowych i zadania o znaczeniu pożytku publicznego, nowe źródła finansowania samorządów oraz poprawę jakości usług publicznych.