„Wychowanie dzieci i młodzieży w kontekście współczesnych zagrożeń” to tytuł konferencji szkoleniowej zorganizowanej dziś (30.05.) przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Słupcy.
 
Sympozjum odbyło się w ramach roku jubileuszowego 50-lecia słupeckiej placówki, której organem prowadzącym jest Powiat Słupecki.
 
Spotkanie otworzył dr Jacek Bartkowiak – starosta słupecki oraz szefowa poradni Agnieszka Kiełducka.
 
Tematyka zagadnień merytorycznych dotyczyła m.in: odpowiedzialności szkoły i rodziców za wychowanie dziecka, procedur prawnych, współczesnych problemów i marzeń dzieci czy zagrożeń związanych z niedostosowaniem społecznym.
 
Wśród kadry merytorycznej konferencji obecna była sędzia w stanie spoczynku Anna Maria Wesołowska, inicjatorka edukacji prawnej dla młodzieży oraz autorka poradnika prawnego „Bezpieczeństwo młodzieży”. Pozostali wykładowcy to psychologowie i pedagodzy: Aleksandra Krasowska, Jolanta Graczyk – Ogdem i Weronika Umerle – Przybylska, a także mecenas Bartosz Jastrzębski.
 
Konferencja współfinansowana była ze środków Miejskich i Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Powiatu Słupeckiego.
 
Tekst i zdjęcia: Biuro Promocji i Strategii Starostwa Powiatowego w Słupcy.