Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w III już edycji konkursu promującego najlepsze praktyki zarządzania organizacją pozarządową. Dobry model zarządzania to wartość, która pozwala organizacji reagować na zmiany, pokonać wyzwania, pozyskiwać źródła dochodu i zapewnić trwałość rozwoju w sposób zrównoważony. Cechuje go sprawna organizacja wewnętrzna oraz skuteczny sposób komunikacji i integracji wokół wspólnych celów i wartości. Z pewnością takie cechy posiada również Państwa organizacja.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Fundację im. Ernsta-Bernda Blümle. Wyróżnione organizacje pozarządowe będą rekomendowane do współpracy z przedsiębiorstwami zrzeszonymi w Klubie Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

„Jako Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu wspieramy doskonalenie podmiotów sektora pozarządowego, opierając się na najlepszych standardach zarządzania organizacjami pozarządowymi w Szwajcarii.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie. Aby wziąć udział w konkursie należy przesyłać poprzez wypełniony kwestionariusz samooceny poprzez formularz dostępny pod linkiem: https://forms.gle/5yCaotYkTtDyErQw8 wraz ze zgłoszeniem do dnia 10.07.2022 roku. Można także odesłać kwestionariusz samooceny lub/i kartę zgłoszenia mailowo na adres: zespol.ngo@ue.poznan.pl

Kolejnym etapem konkursu będzie wizyta przedstawiciela Komisji Konkursowej w wytypowanych do drugiego etapu organizacjach w  celu wyłonienia laureatów.

Będziemy również wdzięczni za przekazanie informacji innym, potencjalnie zainteresowanym organizacjom.

Na zgłoszenia czekamy do 10 lipca. 

Ewentualne pytania prosimy kierować do: zespol.ngo@ue.poznan.pl” – informacja organizatora.