Zarząd Powiatu Słupeckiego podjął uchwałę o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Słupcy. Z dniem 31 sierpnia br. upływa bowiem okres, na który funkcję tę powierzono dyrektorowi Karolowi Kowalskiemu. On sam nie zamierza już ubiegać się o kolejną kadencję.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Słupcy jest samodzielną placówką oświatowo-wychowawczą organizującą i prowadzącą dokształcanie zawodowe dla uczniów, pracowników młodocianych i słuchaczy szkół ponadpodstawowych, uczniów i słuchaczy szkół dla dorosłych oraz inne formy kursowe w zależności od zapotrzebowania środowiska. Nadzór pedagogiczny nad Centrum sprawowany jest przez Kuratora Oświaty w Poznaniu, Wydział Nadzoru Pedagogicznego w Koninie.

Przyszły dyrektor obejmie stanowisko na okres 5 lat, a pracę rozpocznie z dniem 1 września 2021 r.