Doktor nauk medycznych Maciej Sobkowski został dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Komisja konkursowa, powołana przez Radę Powiatu do wyboru dyrektora, rozpatrzyła dokumenty złożone przez siedmiu kandydatów aplikujących o to stanowisko.

Członkowie komisji po wysłuchaniu zainteresowanych zdecydowali o powierzeniu funkcji – pełniącemu od 2 czerwca br., obowiązki dyrektora słupeckiej lecznicy – dr Maciejowi Sobkowskiemu. Rekomendację komisji konkursowej zatwierdził Zarząd Powiatu, który powołał szefa placówki na okres sześciu lat.

Nowy dyrektor zapowiada stopniowe oddawania do użytku pacjentów, nowej części szpitala. Na przełomie obecnego i przyszłego roku na parterze budynku ma ruszyć izba przyjęć, pracownia endoskopii i chirurgia jednego dnia. Na pierwszym piętrze: nowa porodówka, oddział położniczy oraz neonatologiczny.

Podczas zwołanego po wyborze briefingu prasowego, dyrektor Sobkowski podkreślał duży potencjał kadrowy placówki, który zamierza wykorzystać m.in. poprzez poszerzenie zakresu działalności szpitala w obszarze diagnostyki kardiologicznej.

 

Dr n med. Maciej Sobkowski – ur. 10.10.1978 r., jest absolwentem Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na kierunku „Zdrowie Publiczne”. W 2006 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu AM w Poznaniu.

W latach 2010 -2014 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych i Administracyjnych Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Klinicznego UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, a od 2014 do 2021 roku funkcję Dyrektora Naczelnego szpitala.

Dr Sobkowski jest wykładowcą akademickim oraz autorem 57 prac naukowych publikowanych w czasopismach naukowych, a także stanowiących rozdziały książek, w swym zakresie tematycznym, mieszczących się w szeroko rozumianym zdrowiu publicznym. Ma bogate doświadczenie w planowaniu i koordynacji procesu restrukturyzacji w Szpitalu Klinicznym G-P w Poznaniu.