Starosta Słupecki, po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią COVID-19, wraca do organizacji konkursu „Słupecki Rolnik Roku”, którego celem jest promocja najbardziej przedsiębiorczych rolników powiatu słupeckiego.

O zdobycie tytułu „Słupecki Rolnik Roku 2022” mogą ubiegać się wszyscy rolnicy z terenu powiatu słupeckiego, będący producentami rolniczych surowców i żywności nieprzetworzonej, roślin ozdobnych i kwiatów, warzyw i owoców (w tym grzybów), materiału zadrzewieniowego, wikliny, trzciny i podobnych surowców oraz osoby prowadzące działalność agroturystyczną, które bez względu na wielkość gospodarstwa spełniają warunki efektywnego gospodarowania przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii jak i najmniejszej uciążliwości dla środowiska naturalnego.

Do udziału w konkursie mają prawo zgłaszać:

 • wójtowie, burmistrzowie miast i gmin,
 • Powiatowa Izba Rolnicza,
 • Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • związki branżowe rolników,
 • organizacje społeczno-zawodowe rolników,
 • indywidualnie rolnicy, przedsiębiorcy rolni, przetwórstwa żywności i pasz,
 • mieszkańcy powiatu słupeckiego.

Zgodnie z Regulaminem konkursu zgłoszenia przyjmowane są do 22 kwietnia 2022 r.

Zgłoszenia można dostarczyć:

 • osobiście do Biura Obsługi Klienta zlokalizowanego w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Słupcy przy ul. Poznańskiej 20,
 • drogą elektroniczną: e-mail: srodowisko@powiat-slupca.pl lub
 • pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca.

Obsługę konkursu prowadzi:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20, tel. 275 86 30.

Poniżej linki do pobrania: