Od 5 czerwca w powiecie słupeckim działa Wojskowa Komisja Kwalifikacyjna, której zadaniem jest określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji.
 
W powiecie słupeckim takiemu obowiązkowi podlega 300 osób, z czego 273 – z rocznika podstawowego 2004 – pozostałe to osoby, które z różnych przyczyn nie stanęły jeszcze przed komisją.
 
Kwalifikacja wojskowa w Słupcy prowadzona jest w budynku przychodni przy ul. Sikorskiego. Komisji kwalifikacyjnej przewodniczy Piotr Andrzejewski, lekarz medycyny ratunkowej, w jej skład wchodzi również psycholog Joanna Szmyt oraz pielęgniarka Jadwiga Piechalak. Sekretarzem komisji jest Jerzy Kałecki, kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Słupcy.
 
Na rozpoczęciu kwalifikacji, która potrwa do 20 czerwca br. obecny był szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Koninie ppłk Adam Nawrocki.