Sesja  odbędzie się w dniu  21 marca 2024 roku (czwartek) o godzinie 1300 w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20.

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr LXXIII/2024 z sesji Rady Powiatu z dnia 29 lutego 2024 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Wręczenie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Słupcy panu Wojciechowi Henke.
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu słupeckiego w 2023 roku.
 8. Informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu słupeckiego
  w 2023 roku.
 9. Informacja z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2024.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2024 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji Programu „Asystent osobisty osoby
  z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia powiatowych programów dotyczących przeciwdziałania przemocy domowej na lata 2024 – 2027.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Słupeckim na lata 2024 – 2026.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Słupeckiego.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zakończenie obrad.