Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Jackowskiego w Słupcy, placówka dla której organem prowadzącym jest Powiat Słupecki, realizuje projekt pn. „Czas zawodowców BIS”.

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie Ekonomika corocznie odbywają laboratoria praktyk na Politechnice Poznańskiej, płatne staże u pracodawców, a kadra nauczycielska może brać udział w bezpłatnych szkoleniach i studiach podyplomowych. W ramach realizowanego projektu szkoła otrzymała 10 Mobilnych Stacji Egzaminacyjnych o wartości prawie 50 tys. zł. Przekazanie odbyło się w obecności przedstawicielki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu oraz starosty Jacka Bartkowiaka.