Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Słupcy przypomina o możliwości ubiegania się o nagrody finansowe i wyróżnienia statuetkami VIKTORII dla sportowców za osiągnięte wyniki sportowe w 2022 roku na arenie wojewódzkiej, krajowej i międzynarodowej.

Na podstawie uchwały Nr XIII/87/2011 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 listopada 2011 r. wnioski o przyznanie nagród mogą składać:
– zarządy klubów i stowarzyszeń sportowych,
– dyrektorzy szkół i placówek,
– osoby fizyczne.

Wnioski wraz z załącznikami należy dostarczyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Wniosek – XXIII Gala Sportu Powiatu Słupeckiego” do Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Słupcy (ul. Poznańska 20).
Ostateczny termin składania wniosków upływa 25 stycznia 2023 r o godz. 15.00.
O przyznaniu nagród i wyróżnień decyduje Komisja powołana przez Radę Powiatu Słupeckiego, a laureaci zostaną uhonorowani podczas Gali Sportu na początku 2023 roku. Szczegóły dotyczące organizacji XXIII Gali Sportu zostaną Państwu przekazane w osobnym komunikacie.