W siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy została podpisana umowa na  inwestycję pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3074P Sierakowo – Słomczyce – Piotrowice”. Wykonawcą robót jest firma IZBRUK Maciej Rybicki, inspektorem nadzoru z ramienia inwestora jest Jarosław Biernacik. 
W uroczystym podpisaniu umowy udział wziął starosta Jacek Bartkowiak, oraz samorządowcy z gmin Strzałkowo i Słupca, bez których realizacja zadania nie byłaby możliwa. Powiat prowadzi inwestycję przy 50% dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, znacznym dofinansowaniu z Gminy Strzałkowo oraz Gminy Słupca. Przebudowany zostanie odcinek o długości 1,573 km począwszy od skrzyżowania z drogą powiatową Słupca – Giewartów.
Podstawowy zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni wraz z podbudowami, wykonanie chodnika, opaski utwardzonej, nawierzchni zjazdów wraz z podbudowami,  poboczy z mieszanki gliniasto żwirowej, wykonanie elementów odwodnienia drogi (wpusty, przykanaliki, kolektor, studnie). Oś w planie zaprojektowano w taki sposób aby zapewnić dostęp do wszystkich przyległych posesji, uniknąć przebudowy istniejących urządzeń i ogrodzeń. Zostaną podniesione parametry użytkowe drogi oraz zwiększy się płynność ruchu.
Wykonanie zadania zaplanowano do końca 2022 roku.