21 lutego 2023 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy odbyła się narada roczna podsumowująca działalność strażaków powiatu słupeckiego w 2022 roku.
 
Uroczystość rozpoczęła się w wozowni tutejszej komendy, gdzie nastąpiło uroczyste poświęcenie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz zakupionego sprzętu. Przekazania kluczyków dokonał st. bryg. Jarosław Zamelczyk – Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w asyście bryg. Zbigniewa Rzemyszkiewcza Komendanta Powiatowego PSP w Słupcy i Starosty Słupeckiego pana Jacka Bartkowiaka.
 
W drugiej części nastąpiło złożenie meldunku przez mł. bryg. Mariusza Pawelę st. bryg. Jarosławowi Zamelczykowi -Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu o gotowości do rozpoczęcia narady podsumowującej działalność Komendy Powiatowej PSP w Słupcy w 2022 roku.
 
Wśród przybyłych gości znaleźli się m. in.:
– st. bryg. Jarosław Zamelczyk– Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,
– pan Jacek Bartkowiak – Starosta Słupecki,
– insp. Roman Ciesielczyk. – Komendant Powiatowy Policji w Słupcy,
– Burmistrzowie Miast oraz Wójtów Gmin, wraz z Przewodniczącymi Rad Miast i Gmin,
– ks. kanonik Dariusz Kolski – Kapelan Powiatowy Strażaków,
druhowie zarządów oddziałów gminnych ZOSP RP z terenu powiatu,
– pan Maciej Sobkowski – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy,
– mł. kpt. Łukasz Nowaczyk – Przewodniczący Związków Zawodowych naszej komendy , reprezentujący Sekcję Pożarnictwa NSZZ Solidarność ,
– pan Michał Michalak – Nadleśniczy Nadleśnictwa Gniezno,
– pan Bogdan Ciupa w zastępstwie przewodniczącego Klubu Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Słupcy – Pana Józefa Rosińskiego,
– funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy,
 
Komendant Powiatowy bryg. Zbigniew Rzemyszkiewicz przedstawił w formie prezentacji multimedialnej informacje dotyczące działalności Komendy Powiatowej PSP w Słupcy w roku 2022 oraz nakreślił główne kierunki działań i cele wyznaczone dla Słupeckiej Komendy na rok 2023. Skierował także słowa podziękowania dla władz samorządowych dziękując za całoroczną współpracę oraz otrzymane wsparcie finansowe.
 
Po zakończeniu prezentacji głos zabrał Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosław Zamelczyk, który podziękował m.in. wszystkim przybyłym gościom, władzom samorządowym, pracownikom cywilnym komendy, strażakom za codzienną służbę i zaangażowanie oraz przedstawił główne cele i kierunki działań Państwowej Straży Pożarnej w województwie wielkopolskim.
 
Po podsumowaniu rocznym nastąpiło wręczenie dyplomu Komendanta Głównego st. str. Arkadiuszowi Wojtkowiakowi, który 17 stycznia przyczynił się do uratowania życia jednej z osób w wypadku komunikacyjnym.
 
Opracowanie: mł. bryg. Mariusz Pawela
Zdjęcia: st. kpt. Jerzy Orchowski