Niebawem ruszy rozbudowa drogi powiatowej 2161P Powidz — granica powiatu (Witkowo).
W Starostwie Powiatowym w Słupcy podpisano dziś (23.02.) umowę z wykonawcą inwestycji, którym będzie firma BUDIMEX.

Warszawska firma wyłoniona została w rozstrzygniętym dwa tygodnie temu przetargu oferując najkorzystniejszą cenę za realizację planowanego zadania. Ponadto zaoferowała 60-miesięczny  termin gwarancji i rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane. Wartość kontraktu wynosi 21 722 160,29 zł brutto, co czyni go jednym z największych w historii samorządu.

Rozbudowywany odcinek drogi będzie należeć do kategorii dróg o znaczeniu obronnym, co oznacza, że przewidziana jest do wykorzystania w czasie pokoju, kryzysu lub wojny do wykonywania przewozów istotnych dla obronności państwa oraz zobowiązań sojuszniczych.

Podobnie jak pozostałe tzw. drogi obronne powstające w ostatnim czasie na terenie powiatu słupeckiego, również ta – będzie miała parametry dostosowane do wymagań techniczno-obronnych w zakresie transportu Sił Zbrojnych RP i NATO. Wymagania te, z kolei, określają m.in. jaki nacisk jednej osi pojazdu musi wytrzymać droga obronna.

Sygnatariuszami dzisiejszej umowy byli starostowie Jacek Bartkowiak i Czesław Dykszak, reprezentujący Zarząd Powiatu oraz Łukasz Janowski – dyrektor rejonu BUDIMEX.