Średni samochód ratowniczo-gaśniczy klasy GBA trafił do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy. Jednostka wzbogaciła się także o nowy pojazd kwatermistrzowski marki Toyota.

Obydwa wozy zakupione zostały dzięki wsparciu finansowemu samorządów gminnych oraz powiatu słupeckiego. Ratowniczo-gaśniczy GBA nie jest jeszcze w służbie, wymaga bowiem doposażenia w dodatkowy sprzęt. Do działań bojowych ma być gotowy jeszcze przed końcem tego roku. Koszt jego zakupu wyniósł 772 tys. zł z czego 300 tys. zł pochodziło z dotacji samorządów, w tym 108 tys. zł z budżetu powiatu. Pojazd kwatermistrzowski SLKW, który jest już w służbie zakupiono za 100 tys. zł przy wsparciu powiatu kwotą 20 tys. zł.

W środę (22.12.) symbolicznego odbioru nowych samochodów dokonał starosta Jacek Bartkowiak, Komendant KP PSP w Słupcy mł. bryg. Zbigniew Rzemyszkiewicz oraz z-ca Komendanta Powiatowego KP PSP kpt. Robert Brzymyszkiewicz.