Słupecki szpital zakupił nowoczesną aparaturę medyczną do wykonywania badań RTG. Dzisiaj (28.12.) w szpitalnej pracowni roentgenowskiej nowy sprzęt obejrzał starosta Jacek Bartkowiak wspólnie z dyrektorem SP ZOZ Maciejem Sobkowskim i Katarzyną Ostrowicką, kierownik zespołu techników elektroradiologii.
 
Urządzenie zostało zakupione z dotacji Funduszu Covidowego, którą słupecka placówka otrzymała na mocy umowy z Michał Zieliński – Wojewoda Wielkopolski. Dofinansowanie wyniosło 1 120 000 zł i przeznaczone było na zakup aparatu RTG i USG.
 
Przypomnijmy, że dokument podpisany został 30 czerwca br. w obecności Zbigniew Hoffmann – Minister i Poseł z Wielkopolski oraz Aneta Niestrawska – I Wicewojewoda Wielkopolski
 
Zakup urządzenia to kolejny krok w rozwoju nowoczesnej diagnostyki obrazowej w naszym szpitalu.