W ubiegłym tygodniu odbyło się posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy staroście słupeckim. Jest to organ powołany w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami, a także zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
 
Posiedzenia komisji odbywają się cyklicznie, na ostatnim z nich dokonano podsumowania sezonu wypoczynku letniego na terenie powiatu. Raport podsumowujący zaprezentowali przedstawiciele służb, w tym: WOPR – prezes Małgorzata Chuda, policji – Wojciech Kujawa, Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KP Policji w Słupcy oraz straży – komendant KP PSP Zbigniew Rzemyszkiewicz.
 
W ocenie przedstawicieli służb, okres letni przebiegał spokojnie, nie odnotowano poważniejszych zdarzeń poza rutynowymi interwencjami związanymi z osobami po spożyciu alkoholu czy pojedynczymi akcjami na Jeziorze Powidzkim, gdzie dochodziło do wywrócenia łodzi. Nie odnotowano żadnych przypadków utonięć.
 
Komisja uczestniczyła również w wizji terenowej sprawdzając stan urządzeń hydrotechnicznych w zlewni rzeki Warty do zimowego przyboru wód. W ubiegłotygodniowych pracach gremium wziął udział starosta Jacek Bartkowiak, który jest jednocześnie przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.