W Starostwie Powiatowym w Słupcy podpisano wczoraj (29.11.) umowę na modernizację trzech przejść dla pieszych, dzięki czemu zwiększy się bezpieczeństwo ruchu pieszego w obszarze ich oddziaływania. Sygnatariuszami porozumienia jest Wojewoda Wielkopolski oraz Powiat Słupecki.
 
Nowoczesne przejścia powstaną w Kotuni, Strzałkowie i Zagórowie w miejscach sąsiadujących ze szkołami, zapewniając, szczególnie dzieciom, bezpieczne dotarcie do placówek.
Umowę podpisali, goszczący w powiecie słupeckim, wojewoda wielkopolski Michał Zieliński oraz starosta Jacek Bartkowiak i wicestarosta Czesław Dykszak reprezentujący Zarząd Powiatu. Przy podpisaniu dokumentu obecni byli również: Zbigniew Hoffmann, sekretarz stanu i zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także poseł na Sejm RP Witold Czarnecki.
 
Drugim, istotnym akcentem pobytu przedstawicieli rządu i parlamentu w powiecie było oficjalne otwarcie przebudowanego odcinka drogi powiatowej Jaroszyn – Ląd. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz gminy Lądek z wójtem Arturem Miętkiewiczem i przewodniczącym Rady Gminy Waldemarem Błaszczakiem na czele. Obecni byli przedstawiciele zamawiającego, wykonawcy, projektanta i inspektora nadzoru, a także sołtysi z gminy Lądek.