„Bezpieczeństwo publiczne to fundament naszego społeczeństwa” mówił minister Zbigniew Hoffmann podczas dzisiejszej (20.01) uroczystości w Trąbczynie.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Trąbczyn została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. To ważny moment dla druhów z OSP, dla całej gminy Zagórów jak i całego powiatu słupeckiego. Wraz z tym wzrasta bowiem poziom bezpieczeństwa naszych mieszkańców. W uroczystości wzięli również udział m.in. Aneta Niestrawska, wicewojewoda wielkopolski, starosta Jacek Bartkowiak, poseł Zbigniew Dolata oraz samorządowcy z gminy Zagórów.

Druhom z Trąbczyna życzymy przede wszystkim bezpiecznej służby i tylu powrotów, ilu wyjazdów.