Dziś (26.08.) w Osówcu (gm. Orchowo) odbywa się piknik sołecki zorganizowany przez sołtysa Ryszarda Szczepańskiego i Radę Sołecką. Na zaproszenie do udziału odpowiedział starosta Jacek Bartkowiak, który korzystając z okazji omówił z przedstawicielami mieszkańców inwestycje drogowe prowadzone dzięki współpracy samorządów gminy i powiatu.