Zarząd Powiatu Słupeckiego podpisał wczoraj (31.08.) umowę z PKS Konin S.A. na świadczenie usług przewozowych o charakterze użyteczności publicznej na obszarze powiatu w ramach publicznego transportu zbiorowego.

Zgodnie z umową przewoźnik obsłuży 45 linii autobusowych w okresie od 1 września do 31 grudnia 2021 r. i 43 linie w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2022 r. Szacunkowa wartość usług objętych umową wynosi 2 190 000 zł. W rocznym okresie obowiązywania umowy PKS Konin zrealizuje ponad 413 tys. tzw. wozokilometrów.

W tym miejscu warto wyjaśnić, że Powiat Słupecki jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego na swoim obszarze od 2019 roku, kiedy z inicjatywy starosty Jacka Bartkowiaka doszło do porozumienia z gminami powiatu w sprawie organizacji komunikacji autobusowej. Wcześniej samorząd każdej z gmin musiał, zgodnie z ustawą, zapewnić realizację wspomnianego zadania we własnym zakresie. Przyjęcie roli organizatora przez powiat zdjęło z gmin spory ciężar administracyjny, pozostawiając jedynie kwestię współfinansowania przewozów na liniach powiatowych, które przebiegają przez teren poszczególnych samorządów. Wydatki, które ponosi powiat i gminy dopłacając do jednego wozokilometra wynoszą 3,57 zł z czego 0,57 zł to koszty samorządów, a 3,00 zł pochodzi z dofinansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Na mocy umowy z wojewodą wielkopolskim powiat dopłaca do przewozów operatorowi transportu publicznego, którym na naszym terenie jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie Spółka Akcyjna.

Podpisana wczoraj (31.08.) umowa na najbliższy rok zapewni komunikację autobusową na terenie powiatu osobom dojeżdżającym do szkół, pracy, lekarza czy choćby po zakupy. Utrzymana zostanie również oferta „bilet za złotówkę” dla seniora oraz E – karta zastępująca tradycyjny bilet miesięczny.

Dokument w imieniu operatora publicznego transportu zbiorowego podpisał Dariusz Andrzejewski – prezes PKS Konin S.A., a ze strony organizatora w imieniu Zarządu Powiatu Słupeckiego – starosta Jacek Bartkowiak i Andrzej Bernat – członek zarządu powiatu. Koordynacją transportu zbiorowego ze strony starostwa zajmuje się Wydział Spraw Społecznych.