W rekrutacji 2022/2023 w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Słupecki przygotowano 895 miejsc, a zakwalifikowanych zostało 840 absolwentów szkół podstawowych. Uczniowie zakwalifikowani do 1 sierpnia 2022r. potwierdzają wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.  2 sierpnia 2022 r. nastąpi podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 3 sierpnia 2022r. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca do szkół, które będą dysponować wolnymi miejscami w poszczególnych oddziałach. W ramach rekrutacji uzupełniającej wnioski będzie można składać do 5 sierpnia 2022r.

Nazwa szkoły

Ilość oddziałów

Kierunki

Liczba zakwalifikowanych osób

Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy

 

5 oddziałów liceum

*politechniczno-ekonomiczna

*medyczno-przyrodnicza

* humanistyczno-psychologiczna

 

164

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy

7 oddziałów technikum

*technik ekonomista business english z językiem hiszpańskim w obsłudze klienta i kontrahenta zagranicznego

*technik rachunkowości business english z językiem hiszpańskim w obsłudze klienta i kontrahenta zagranicznego

*technik logistyk klasa mundurowa policyjna

*technik spedytor klasa mundurowa policyjna

*technik reklamy fotografia i wideofilmowanie

* technik żywienia i usług gastronomicznych sztuka zdobienia potraw

 

222

Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy

3 oddziały technikum

*technik informatyk

*technik elektryk

*technik mechatronik

*technik pojazdów samochodowych

 

100

4 oddziały branżowej szkoły I stopnia

*kierowca mechanik

*elektromechanik pojazdów samochodowych

*klasa wielozawodowa

117

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie

1 oddział liceum

*humanistyczno-przyrodnicze

*ścisły

31

2 oddziały  technikum

*technik organizacji turystyki

*technik teleinformatyk

*technik geodeta

72

2 oddziały branżowej szkoły I stopnia

*mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

*klasa wielozawodowa

56

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie

4 oddziały technikum

*technik architektury krajobrazu

* technik żywienia i usług gastronomicznych

*technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

*technik budownictwa

78