8 sierpnia 2022 r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lądku odbyło się spotkanie z druhnami i druhami, którzy uczestniczyli w Olimpiadzie Pożarniczej w Celje na Słowenii oraz spotkanie robocze z prezesami i komendantami gminnymi ZOSP RP z terenu powiatu słupeckiego, w którym udział wzięli m.in.:
 
– zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Tomasz Grelak,
– starosta powiatu słupeckiego Pan Jacek Bartkowiak,
– komendant powiatowy PSP w Słupcy bryg. Zbigniew Rzemyszkiewicz,
– wójt gminy Lądek Pan Artur Miętkiewicz,
– prezesi i komendanci gminni OSP powiatu słupeckiego,
– druhny i druhowie, reprezentanci OSP Lądek na Olimpiadzie Sportowo-Pożarniczej w Celje,
– weterani pożarnictwa.
 
W pierwszej części wszyscy obejrzeli relację filmową ze startami reprezentantów OSP Lądek na Olimpiadzie Sportowo-Pożarniczej. Była to doskonała chwila aby jeszcze raz osobiście przekazać
gratulacje wszystkim zawodniczkom i zawodnikom.
 
W gronie uczestników spotkania byli również weterani pożarnictwa, druhowie którzy osiągnęli wiek emerytalny i nabyli prawo do otrzymania świadczenia ratowniczego, w związku z czym wręczono im stosowne decyzje.
Kolejnym punktem była rozmowa nad najważniejszymi sprawami operacyjnymi oraz dotyczącymi funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. Bryg. Tomasz Grelak szeroko omówił zapisy ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych. Poruszono m. in. tematykę kursów i szkoleń dla druhów OSP, bezpieczeństwa podczas prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych, uzupełniania normatywów sprzętowych oraz bieżącego funkcjonowania jednostek OSP.
 
Opracowanie: mł. bryg. Mariusz Pawela
Zdjęcia: st. kpt. Jerzy Orchowski