Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 5 107 033,85 zł na projekt pn. „Wsparcie kryzysowych działań naprawczych w SP ZOZ w Słupcy”.
 
Pozyskanie tak dużych środków jest efektem złożenia przez SP ZOZ wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Działania 11.2 „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU)”, oś priorytetowa 11 „INSTRUMENT REACT – EU EFRR” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020.
Do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 41 wniosków, 28 uzyskało pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Pośród pozytywnie ocenionych wniosków znalazł się projekt złożony przez słupecki szpital. Ogólna wartość projektu wynosi 6 388 076,37 zł, a uzyskane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 5 107 033,85 zł.
 
W ramach projektu zakupiony zostanie ambulans sanitarny dla zespołu Specjalistycznego ZRM oraz nowy sprzęt, aparatura medyczna i diagnostyczna m.in.:
– ultrasonograf na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni USG,
– cyfrowy system drenażu i monitorowania klatki piersiowej dla Oddziału Chirurgicznego,
– aparat do resuscytacji krążeniowej/ automatycznego masażu pośredniego serca dla Izby Przyjęć,
– aparat RTG z ramieniem C, kolumna endoskopowa, gastroskop, duodenoskop, insuflator dwutlenku węgla do kolonoskopii wzbogaci wyposażenie Pracowni Endoskopii Układu Pokarmowego,
– 64 – rzędowy Tomograf Komputerowy dla Pracowni Tomografii Komputerowej,
– bodypletyzmograf dla Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy.
 
Celem projektu jest zwiększenie odporności systemu ochrony zdrowia oraz poprawa dostępności do usług i infrastruktury zdrowotnej w Powiecie Słupeckim poprzez realizację działań naprawczych, związanych z wystąpieniem pandemii COVID-19 i jej skutków zdrowotnych.
 
W efekcie projekt wpłynie na:
– podniesienie jakości świadczonych usług,
– skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia,
– podniesienie standardu diagnostyki dzięki wymianie sprzętu na nowy oraz doposażenia w brakujące urządzenia.
 
Dotacje z funduszy Unii Europejskiej są jedną z form finansowania projektów inwestycyjnych w szpitalach. Uzyskanie tych środków jest uzależnione od wypełnienia przez placówkę medyczną szczegółowej dokumentacji projektowej oraz spełnienie licznych wymogów i procedur określonych w dokumentacji konkursowej.
 
Info: Agnieszka Pachuta – Piegsa, SP ZOZ Słupca