Wójt gminy Ostrowite Mateusz Wojciechowski, oraz starostowie Jacek Bartkowiak i Czesław Dykszak podpisali porozumienie, na mocy którego Powiat Słupecki otrzyma z Gminy Ostrowite 430 tysięcy złotych, które będą wkładem do dwóch zadań – przebudowy drogi powiatowej Kosewo-Lipnica i przebudowy drogi w Mieczownicy. Na te inwestycje Powiat Słupecki pozyskał pieniądze z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, łącznie niemal 2 miliony złotych.