Sesja  odbędzie się w dniu  25 kwietnia  2024 roku (czwartek) o godzinie 1300 w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20.

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr LXXIV/2024 z sesji Rady Powiatu z dnia 21 marca 2024 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy za rok 2023.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2023 rok.
 8. Informacja o pozyskanych funduszach unijnych i innych funduszach zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach wdrożonych projektów w 2023 roku.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2024.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2024 – 2035.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Słupecki nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Słupecki nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego na rzecz Gminy Strzałkowo.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia w roku 2024 dotacji
  z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się w granicach powiatu słupeckiego.
 17. Wystąpienie Starosty na okoliczność zakończenia kadencji Rady Powiatu Słupeckiego.
 18. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu Słupeckiego.
 19. Wolne głosy i wnioski.
 20. Zakończenie obrad.