Postępowanie w przypadku pojawienia się w terenie zabudowanym zwierząt dzikich – dotyczy terenów wolnych od chorób zakaźnych zwierząt:

– pod żadnym pozorem nie dotykać zwierząt,

– zachować bezpieczną odległość,

– umożliwić zwierzęciu swobodne opuszczanie terenu zabudowanego,

– w wyjątkowych sytuacjach przy zachowaniu środków ostrożności wypłoszyć zwierzę np. sygnałem dźwiękowym,

– w sytuacji gdy zwierzę jest słabe, osowiałe, wykazuje objawy chorobowe zgłosić do burmistrz lub wójta w celu przekazania tego zgłoszenia lek. wet. Mariuszowi Witkowskiemu, z którym Związek Gminy Regionu Słupeckiego ma podpisaną umowę,

– w sytuacji gdy zwierzę opuści teren zabudowany, można zgłosić taki fakt właściwemu terytorialnie myśliwemu w celu odstrzelenia zwierzęcia.