Kolejny rekonesans na placu budowy dróg obronnych przeprowadzony został we wtorek 23.11. Wzięli w nim udział wicestarosta Czesław Dykszak, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Michał Klotschke i Nina Wojtczak, główny specjalista ds. drogownictwa PZD.

Od ostatniego objazdu minęło ponad pięć tygodni i wyraźnie widać postęp prowadzonych prac. Roboty nie ustają pomimo coraz mniej sprzyjającej aury. Na rozbudowywanym odcinku drogi od Kochowa do Niezgody w większości wykonana została nawierzchnia bitumiczna. Do wykonania pozostała ostatnia warstwa tzw. ścieralna. Wzdłuż drogi biegnie koryto przyszłej ścieżki pieszo-rowerowej. Jej szerokość wynosi od 2,5 do 3 metrów, co umożliwi ruch w obu kierunkach. Pas jezdni oddziela od ścieżki rów, którego zadaniem będzie zbieranie wody z nawierzchni. Jest on elementem technicznym drogi i należy do wyposażenia technicznego pasa drogowego. Od strony miejscowości Niezgoda na nasypach rowu układana jest warstwa humusu czyli gleby, bogatej w materię organiczną, która zostanie obsiana roślinnością pełniącą rolę naturalnego filtra dla spływającej wody. 

 W miejscowości Kochowo powstaje rondo, którego kształt jest już wyraźnie zarysowany. Stąd ruch kierowany będzie w stronę Niezgody oraz Powidza. Na odcinku drogi prowadzącej do tej drugiej miejscowości trwają prace przy układaniu podbudowy. Warto przypomnieć, że jest ona budowana w tzw. „nowym śladzie”. Również wzdłuż tego odcinka powstaje ścieżka pieszo – rowerowa.

Wszystkie prace, jak dotąd przebiegają bez zakłóceń i zgodnie z przyjętym harmonogramem.