W ramach odbudowy populacji zagrożonych gatunków zwierzyny łownej w minionym tygodniu (07.10.) w Katarzynowie rozdysponowano 370 sztuk kuropatw.
 
Przekazanie młodych ptaków na rzecz kół łowieckich odbyło się przy siedzibie Koła Łowieckiego „Tumak” z Strzałkowa. Ptaki przekazał wicestarosta słupecki Czesław Dykszak oraz radny powiatu Stefan Zieliński.
 
Kuropatwy trafiły do dziesięciu kół łowieckich: Nr 20 „Tumak” z Strzałkowa, Nr 90 „Łoś” z Witkowa, Nr 92 „Leśnik” z Skorzęcinia, Nr 9 „Szarak” z Słupcy, Nr 32 „Lis” z Stęszewa, Nr 84 „Pantera” z Poznania, Nr 6 „Żubr” z Poznania, Nr 25 „Ryś” z Poznania, Nr 33 „Żbik” z Mosiny oraz Nr 16 „Gęgawa” z Zagórowa.
 
Tereny leśne powiatu słupeckiego, wskutek działalności restytucyjnej, osiągają coraz wyższy poziom występowania gatunków, które uchodziły do niedawna za zagrożone. Wynika to z dużej troski oraz znajomości problemu, nie tylko przez bezpośrednio zainteresowanych łowiectwem, lecz także pracowników samorządowych. Nieodpłatna pomoc ze strony Starostwa na zasiedlanie kuropatw i bażantów na terenach najbardziej zbliżonych do ich naturalnego bytowania trwa nieprzerwalnie od 2005 r.
Dotychczas zakupiono ponad 5 800 szt. bażantów i 1 210 szt. kuropatw, wydając na ten cel ponad 175 tys. zł.