Głównym celem projektu było przywrócenie na terenie Powiatu Słupeckiego lokalnych połączeń autobusowych tam, gdzie występowały najpilniejsze potrzeby komunikacyjne, by mieszkańcy – przede wszystkim mniejszych miejscowości, mogli mieć możliwość dotarcia środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury.  Zwiększenie siatki połączeń autobusowych na terenie Powiatu Słupeckiego, miało na celu umożliwienie mieszkańcom korzystanie w większym stopniu z transportu publicznego, a także umożliwienie  dojazdu do miejscowości, do których dotarcie było dotychczas utrudnione lub niemożliwe. Działania we wskazanym obszarze, w znacznym stopniu miały przyczynić się do zlikwidowania zjawiska wykluczenia komunikacyjnego.

Całkowita wartość projektu: 1 659 151,79 zł, w tym:

1 394 245,00 zł – środki pochodzące z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,

264 906,79 zł – wkład własny.

Okres realizacji projektu:  2021 rok.

Projekt dofinansowany na podstawie umowy nr 23.16/20 z dnia 31.12.2020 roku o objęciu w 2021 roku dopłatą  ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej  przewozów autobusowych, zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Słupeckim.

W wyniku realizacji projektu  na terenie Powiatu  Słupeckiego uruchomiono w 2021 roku 45 linii komunikacyjnych użyteczności publicznej, na których zaplanowano wykonanie  pracy eksploatacyjnej  na poziomie 464 748,40 wozokilometrów.

Linie komunikacyjne użyteczności publicznej uruchomione w ramach projektu:

 1. Linia komunikacyjna nr 3023079U Słupca – Orchowo przez: Kosewo – Ostrowite
 2. Linia komunikacyjna nr 3023080U Zagórów – Strzałkowo przez: Jaroszyn – Słupca
 3. Linia komunikacyjna nr 3023081U Słupca – Słupca przez: Strzałkowo – Wólka – Staw
 4. Linia komunikacyjna nr 3023082U Słupca – Powidz przez: Ciosna – Niezgoda
 5. Linia komunikacyjna nr 3023083U Zagórów – Strzałkowo przez: Ciążeń – Słupca
 6. Linia komunikacyjna nr 3023084U Słupca – Zagórów przez: Jaroszyn – Lądek
 7. Linia komunikacyjna nr 3023085U Słupca – Orchowo przez: Mieczownica – Kosewo – Ostrowite
 8. Linia komunikacyjna nr 3023086U Słupca – Ostrowite przez: Piotrowice – Giewartów
 9. Linia komunikacyjna nr 3023087U Smoleniec – Słupca przez: Anielewo – Zagórów – Jaroszyn
 10. Linia komunikacyjna nr 3023088U Słupca – Orchowo przez: Drążna – Ostrowite
 11. Linia komunikacyjna nr 3023089U Orchowo – Słupca przez: Ostrowite – Drążna
 12. Linia komunikacyjna nr 3023090U Kopojno – Słupca przez: Lądek – Wola Koszucka
 13. Linia komunikacyjna nr 3023091U Słupca – Słupca przez: Strzałkowo – Szemborowo – Strzałkowo
 14. Linia komunikacyjna nr 3023092U Cienin Kolonia – Słupca przez: Cienin Perze – Rokosz
 15. Linia komunikacyjna nr 3023093U Sługocin – Słupca przez: Ciążeń – Kotunia
 16. Linia komunikacyjna nr 3023101U Trąbczyn – Trąbczyn przez: Grabina – Michalinów Trąbczyński
 17. Linia komunikacyjna nr 3023102U Słupca – Samarzewo przez: Kąty – Ciążeń
 18. Linia komunikacyjna nr 3023103U Słupca – Samarzewo przez: Dziedzice – Dąbrowa
 19. Linia komunikacyjna nr 3023104U Strzałkowo – Wilczna przez: Słupca
 20. Linia komunikacyjna nr 3023105U Sługocin – Zagórów przez: Lądek – Ląd
 21. Linia komunikacyjna nr 3023106U Słupca – Piotrowo przez: Kowalewo – Wola Parcele – Lądek
 22. Linia komunikacyjna nr 3023109U Słupca – Ostrowite przez: Mieczownica – Giewartów
 23. Linia komunikacyjna nr 3023110U Izdebno – Słupca przez: Ostrowite – Drążna
 24. Linia komunikacyjna nr 3023111U Izdebno – Słupca przez: Ostrowite – Kosewo – Giewartów
 25. Linia komunikacyjna nr 3023112U Słupca – Słupca przez: Marcewek – Młodojewo – Koszuty
 26. Linia komunikacyjna nr 3023113U Słupca – Kopojno przez: Jaroszyn – Zagórów
 27. Linia komunikacyjna nr 3023114U Sługocin – Słupca przez: Lądek – Jaroszyn
 28. Linia komunikacyjna nr 3023115U Zagórów – Słupca przez: Lądek – Wola Koszucka
 29. Linia komunikacyjna nr 3023116U Trąbczyn – Słupca przez: Zagorów – Ląd – Jaroszyn
 30. Linia komunikacyjna nr 3023117U Słupca – Siernicze Małe przez: Drążna – Ostrowite
 31. Linia komunikacyjna nr 3023118U Słupca – Izdebno przez: Młodojewo – Drążna – Ostrowite
 32. Linia komunikacyjna nr 3023119U Kamień – Słupca przez: Pokoje – Koszuty
 33. Linia komunikacyjna nr 3023120U Szyszłowo – Słupca przez: Zastawie – Marcewek
 34. Linia komunikacyjna nr 3023121U Zagórów – Wrąbczyn Górski przez: Wrąbczyn
 35. Linia komunikacyjna nr 3023122U Zagórów – Szetlewek przez: Nowa Wieś – Podbiel
 36. Linia komunikacyjna nr 3023124U Podbiel – Zagórów przez: Szetlewek – Trąbczyn
 37. Linia komunikacyjna nr 3023125U Grabina – Kopojno przez: Osiny – Zagórów – Oleśnica
 38. Linia komunikacyjna nr 3023126U Kopojno – Koszelewska Łąka, Smoleniec przez: Zagórów – Łukom – Anielewo
 39. Linia komunikacyjna nr 3023128U Kopojno – Zagórów przez: Skokum – Oleśnica
 40. Linia komunikacyjna nr 3023129U Zagórów – Koszelewska Łąka, Smoleniec przez: Kościołków – Łomów – Anielewo
 41. Linia komunikacyjna nr 3023130U Anielewo – Zagórów przez: Łomów – Kościołków
 42. Linia komunikacyjna nr 3023190U Ciążeń – Słupca przez: Kotunia
 43. Linia komunikacyjna nr 3023193U Słupca – Zagórów przez: Jaroszyn – Ląd
 44. Linia komunikacyjna nr 3023194U Słupca – Słupca przez: Młodziejewice – Chwalibogowo – Wierzbocice
 45. Linia komunikacyjna nr 3023195U Wilczna – Strzałkowo przez: Słupca