Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, którzy na co dzień obcują z ludzkimi sprawami, często trudnymi, jak choroba, samotność czy odrzucenie.
 
Za tą niełatwą służbę pracownikom socjalnym dziękował wczoraj (23.11.) starosta Jacek Bartkowiak i wicestarosta Czesław Dykszak podczas uroczystości, która odbyła się w restauracji „Czardasz” w Piotrowicach.
 
Podczas spotkania pracownicy pomocy społecznej z terenu powiatu otrzymali nagrody i wyróżnienia.